Konyhashow
Regisztráció
Bejelentkezés
Kívánságlista
Nászajándék lista
Jogi és adatvédelmi nyilatkozat
A http://www.konyhashow.hu/ honlap és webáruház üzemeltetője, a NOA INKER Kft.  (adószám: 23839319-2-42 székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. ) kijelenti, hogy a honlap és webáruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget.

A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A regisztráció során az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

Az adatok kezelésének jogalapja az 1995. évi CXIX. Törvény a kutatás és  a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről (Dmtv.).A regisztráció során felvett adatokat kizárólag hírlevél küldése és szerződéses feladatok teljesítése végett tároljuk és használjuk fel, azokat a törvényben meghatározott esetek (pl. bűncselekmény) kivételével harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó (pl. kiszállítás) bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve beleegyezik, hogy az adatkezelő az általa megbízott alvállalkozónak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadja. Az adatokról az adatforgalom ellenőrizhetőségének biztosítása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartást az adatátvétel, illetve az adatátadás évét követő ötödik év végéig megőrizzük.A kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult. Az adatkezelővel kapcsolatban álló alvállalkozó(k) adatai webáruházunkban minden esetben fel vannak tüntetve.

Adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

Rendszerünkbe Ön regisztrált felhasználóként felhasználóneve és jelszava segítségével a sikeres regisztrációt követően bármikor be tud lépni, onnan érvényes rendelést tud feladni, vagy adatait módosíttathatja, töröltetheti. A regisztráció során megadott adatokat az adatkezelőnek küldött e-mail üzenet formájában Ön bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti is. Az adatkezelő vállalja, hogy a változásokat/regisztráció törlését az átvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtja.

A konyhashow.hu webáruház egy Magyar nyelvű webáruház, így minden információ Magyar nyelven jelenik meg.

 Cég adatok:

  • Cégnév: NOA INKER Kft.
  • Adatvédelmi regisztrációs szám: folyamatban
  • Kapcsolattartó: Bokrosi Mihályné
  • Cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
  • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980729
  • Cégbejegyzést végezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 23839319-2-42

 

E-mail: info@konyhashow.hu

Telefon: +36 1 951 0662

 


Konyhashow 2020 © Minden jog fenntartva
© 2020 KonyhaShow.hu