Konyhashow
Regisztráció
Bejelentkezés
Kívánságlista
Nászajándék lista
Jótállás, garancia és szervíz
Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk a vásárláskor hatályban lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. A garanciális igényt minden esetben az ügyfélszolgálatnál kell írásban bejelenteni. A webáruházunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról a151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. A fogyasztó szavatossági igényét cégünk ügyfélszolgálatán (ASZF 11.) teheti meg. Ha a fogyasztónak minősülő vevő szavatossági igényt érvényesít a Szolgáltatóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vevő az ellenérték megfizetését igazolóbizonylatot bemutatja.   

Amennyiben vásárlónk természetes személyként regisztrált, az elállási szándékát mindenféle indoklás nélkül az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül írásban ( levél, fax, e-mail)teheti meg az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a vásárló az árut átvette. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. Web áruházunk az áru ellenértékét legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül téríti vissza.

Konyhashow 2020 © Minden jog fenntartva
© 2020 KonyhaShow.hu